Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку с. Юр’ївка на 2016-2017 роки

1. Загальні положення

Для повноцінного використання земель села Юр’ївка професіонального вирішення питань розвитку території виникла необхідність для розробки містобудівної документації «Генеральний план с. Юр’ївка Приморського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с. Юр’ївка Приморського району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

2. Мета Програми

Раціональне використання території та комплексний містобудівний розвиток с.Юр’ївка.

3. Основні завдання Програми

 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • регулювання забудови с. Юр’ївка;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;
 • забезпечення достатнього рівня розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена  перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • впорядкування значних територій, використання яких законодавчо обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму господарювання (санітарно-захисні та охоронні зони підприємств промисловості, транспорту та зв’язку, об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення, водосховище та інші водойми, водозабори);
 • ефективного використання території с. Юр’ївка.

4. Напрямки діяльності Програми

 • топографо-геодезичне забезпечення;
 • розробка містобудівної документації;
 • розробка землевпорядної документації;
 • вирішення оперативних завдань.

Термін реалізації Програми

2 (два) роки при наявності фінансування.

5. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті сільської ради на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

Перелік заходів і завдань щодо виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, зазначені у додатку №2.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Замовник Програми – Юр’ївська сільська рада, який також здійснює загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та звітує щодо її реалізації.

7. Очікувані результати виконання Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів, шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури с.Юр’ївка, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку території, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.