Цільова програма “Перевезення учнів”

І. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві».

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на освіту.

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме проведенню реорганізації загальноосвітніх закладів, подальшому удосконаленню їх мережі відповідно до потреб населення, допоможе сформувати мережу закладів освіти у сільській місцевості згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» та від 16.01.03 № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус».

ІІ. Стан організації підвозу учнів до шкіл сільської місцевості

Станом на 1 січня 2016 року в селі налічується 15 дітей і 4 дорослих які проживають за межею пішохідної доступності регулярного підвозу школи.

ІІІ. Опис програми

1.1 Мета програми
Реалізація Указу Президента України від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» в частині організації підвозу учнів на навчання
Забезпечення функціонування раціональної мережі загальноосвітніх навчально-виховних закладів у сільській місцевості та приведення її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей регіону (у межах чинного законодавства).
Спрямування зусиль на підвищення якості знань учнів.
Ефективне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників у школах сільської місцевості.

1.2. Зміст програми
Підвоз учнів та педагогічних працівників Юр’ївської БЗОШ по транспортному маршруту «Юр’ївка – Богородицьке – Юр’ївка» транспортним засобом марки автобус пасажирський А0752.

1.3. Виконавці проекту і етапи його реалізації
Виконавці проекту: Юр’ївська сільрада
Кошти формуються за рахунок районного та місцевих бюджетів.
Юр’ївська сільська рада призводить оплату заробітної плати водія, закупівля диз. Палива та автозапчастин. Відповідальним за реалізацію програми є Юр’ївська сільська рада.

ІV. Очікуванні наслідки від реалізації проекту

Реалізація проекту дозволить виконати вимоги законодавства про освіту щодо охоплення всіх дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою, удосконалити форми і зміст навчального процесу, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні, з урахуванням сучасних освітніх вимог. Серед них – диференціація та індивідуалізація навчання, організація систематичного і якісного контролю за навчальними досягненнями учнів, поліпшення якості знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей освітянської галузі.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Предмети і матеріали

Сільський голова Протягом року

25 000

Послуги

Сільський голова

Протягом року

4 000

Всього:

29 000