Цільова соціальна програма “Турбота” на 2016 рік

Загальні положення

Цільова соціальна Програма “Турбота” на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України №1766-111 від 01.06.2000року “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Закону України № 488/95-ВР від 22.12.1995 року “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого” інших законодавчих актів та нормативних документів.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам села.

Одноразова допомога надається громадянам, які тимчасово знаходяться в скрутному становищі, але в першу чергу інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, ветеранам війни та праці, пенсіонерам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки.

Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги. Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини.

Мета та основні завдання

Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем.

Основні завдання Програми:

  • забезпечення соціального захисту найменш соціально-захищених категорій громадян;
  • надання одноразової допомоги громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;
  • допомога в вирішенні невідкладних та болючих проблем окремих категорій найменш соціально-захищених категорій громадян.

Порядок виконання програми

Одноразова допомога надається за рішенням прийнятим виконкомом сільської ради.
Одноразова допомога призначається згідно з розпорядженням голови сільської ради.

Проект розпорядження про надання одноразової допомоги готує виконком сільської ради на підставі наданого пакету документів, в який входить:

  • заява громадянина на ім’я сільського голови, з його обов’язковою резолюцією;
  • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, виданого виконавчим комітетом сільської ради, з обов’язковим зазначенням складу сім’ї та отриманих доходів у поточному році;
  • копія ідентифікаційного номеру.

Фінансування

Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, встановлених рішенням сільської ради “Про сільський бюджет на 2016 рік”.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист найменш захищених категорій громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

Основні заходи щодо виконання програми

З метою виконання Програми в 2016 році планується здійснити такі заходи:

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Надання одноразової допомоги наймеш захищеним категоріям громадян, які опинилися в скрутному становищі.

Сільський голова. Головний бухгалтер. Протягом року

3000

Надання допомоги воїнам-учасникам АТО

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

5000

Надання допомоги на поховання безрідних громадян особами, які зобов’язалися поховати померлого.

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

3000

Всього:

11000