Програма розвитку культури, духовності, проведення сільських та державних свят на території Юр’ївської сільської ради

Загальні положення.

Програма розвитку культури, духовності, проведення сільських та державних свят в с. Юр’ївка розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів. Реалізація державної політики у сфері розвитку патріотизму та духовності, збереження національних і культурних традицій потребує більш відповідального ставлення до розвитку галузі культури на території села.

Недостатнім є обсяги фінансування діяльності колективу сільського будинку культури та сільської бібліотеки у культурно-просвітницькій діяльності, участі у районних конкурсах художньої самодіяльності, відзначенні сільських та державних свят.

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток культури.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

  • забезпечити участь самодіяльного художнього колективу села Юр’ївка у конкурсах художньої самодіяльності;
  • створити можливість фінансування відзначення сільських та державних свят;
  • поповнити бібліотечний фонд сільської бібліотеки періодичними виданнями Фінансове забезпечення виконання Програми.

Програма виконується за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, затверджених у складі сільського бюджету на 2016 рік, а також позабюджетних джерел, включаючи власні кошти громадян.

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

  • збереження національних та культурних традицій;
  • збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби культури для проведення активного дозвілля;
  • гідну участь сільської художньої самодіяльності у районних конкурсах, що сприятиме підвищенню авторитету села в районному ресурсі та затвердженню патріотичних почуттів у громадян.

Основні заходи щодо напрямків виконання Програми.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та ТМЦ для СБК

Сільський голова Протягом року

1000

Проведення сільських та державних свят

Виконавчий комітет, директор СБК

Протягом року

9000

Всього:

10000