Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік

Загальні положення.

Програма розвитку фізичної культури та спорту в с. Юр’ївка розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів. Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в селі позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в селі. Зокрема, збережена система проведення спортивних заходів щодо змагань та активного відпочинку.

Проте досягнутий рівень розвитку культури і спорту в селі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж всього життя, поліпшення стану здоров’я та профілактика захворювань.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я у дітей та підлітків. Як і раніше значна кількість з поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я.

Недостатнім є обсяги фінансування підготовки учнів та жителів села до участі в спортивних заходах. Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту, відсутності спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

  • забезпечити об’єднання зусиль з розвитку фізичної культури і спорту села зацікавлених громадян та приватних організацій;
  • сформувати у населення тенденції щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
  • удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
  • удосконалити систему дитячо-юнацького спорту.

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Програма виконується за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, затверджених у складі сільського бюджету на 2016 рік, а також позабюджетних джерел, включаючи власні кошти громадян.

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

  • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення;
  • збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім серед молоді;
  • удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в районних та обласних змаганнях, що сприятиме підвищенню авторитету села в районному ресурсі та затвердженню патріотичних почуттів у громадян;
  • створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту.
  • Забезпечення участі сільської молоді в районних та обласних спортивних змаганнях та районного огляду – конкурсу “Краще спортивне село”.

Основні заходи щодо напрямків виконання Програми.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.
Фізичне виховання у закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти.

1. Здійснювати забезпечення закладів освіти спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
2. Проводити змагання серед учнівської молоді.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
3. Створити організаційні та фінансові умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді в обсязі не менше 5-6 годин, зокрема шляхом організації гурткової та позаурочної роботи.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
4.Здійснювати забезпечення сільської футбольної команди спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням.
Юр’ївська сільська рада.

Спорт для всіх у місцях масового відпочинку населення, охоплення населення масовим спортом.

1. Сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних осіб, клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги у місцях масового відпочинку населення.
Виконком сільської ради
2. Забезпечити проведення різноманітних фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів
Виконком сільської ради
3. Створити умови для підвищення фізичної підготовки призовної молоді для проходження строкової служби у Збройних силах України.
Виконком сільської ради.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для поїздки на  змагання

Сільський голова Протягом року

7000

Внесок за участь в змаганнях

Сільський голова

Протягом року

3000

Придбання інвентарю для участі в спортивних змаганнях для сільської футбольної команди: гетри, прапори, манишки, прапори судейські, свисток, м’ячі футбольний.

Сільський голова

Протягом року

6000

Всього:

16000