Цільова програма “Благоустрій села” на 2016 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цільова соціальна програма “Благоустрій села” на 2016 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування”, ЗУ “Про благоустрій населених пунктів”
Програма спрямована на забезпечення необхідних умов життя для мешканців сіл Юр’ївської сільської ради.

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Метою Програми є покращення благоустрою сіл Юр’ївської сільської ради.
Основні завдання:

  • Підсипка доріг по вул. Гагаріна та Ювілейна
  • Оплата електроенергії за вуличне освітлювання
  • Проведення робіт з освітлення вулиць Комарова, Миру, Ювілейна та Червоноармійська.
  • Озеленення населеного пункту
  • Створення зони відпочинку для населення
  • Проведення робіт по ліквідації звалищ сміття та викошування трави на території сільських кладовищ.
  • Догляд за зеленими насадженнями, ремонт та благоустрій пам’ятників

III. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ПРОГРАМІ.

Благоустрій населених пунктів сільради проводиться рішенням сільського голови, шляхом оформлення договору підряду з виконавцем робіт на підставі акту виконаних робіт затвердженого ревізійною комісією сільради.
Оплата за виконану роботу проводиться на підставі акту виконаних робіт.
Бухгалтерія сільради перераховує зазначену в розпорядженні голови суму коштів виконавцю робіт на його розрахунковий рахунок.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів здійснювати за рахунок коштів сільського та районного бюджетів, а також інших джерел передбачених Законом України “Про благоустрій населених пунктів”.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу забезпечити необхідні умови життя для мешканців територіальної громади села Юр’ївка.

VI. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

З метою виконання Програми в 2016 році, планується здійснити такі заходи:

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Сума коштів

Підсипка доріг по вул. Гагаріна та Ювілейна

Сільський голова

Травень-липень

150000,00

Електроенергія на освітлювання вулиць

Сільський голова

Протягом року

30000,00

Проведення робіт з освітлення вулиць Комарова, Миру, Ювілейна та Червоноармійська

Сільський голова

Протягом року

70000,00

Озеленення населеного пункту

Сільський голова

Березень-квітень, жовтень-листопад

20000,00

Створення зони відпочинку для населення

Сільський голова

Протягом року

25000,00

Проведення робіт по ліквідації звалищ сміття та викошування трави на території сільських кладовищ.

Сільський голова

Протягом року

2000,00

Придбання засобів та матеріалів для  догляду за зеленими насадженнями, вибілювання дерев, догляду за пам’ятниками.

Сільський голова

Протягом року

10000,00

Всього:

   

307000, 00