Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку с. Юр’ївка на 2016-2017 роки

1. Загальні положення

Для повноцінного використання земель села Юр’ївка професіонального вирішення питань розвитку території виникла необхідність для розробки містобудівної документації «Генеральний план с. Юр’ївка Приморського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с. Юр’ївка Приморського району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

2. Мета Програми

Раціональне використання території та комплексний містобудівний розвиток с.Юр’ївка.

3. Основні завдання Програми

 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • регулювання забудови с. Юр’ївка;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;
 • забезпечення достатнього рівня розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена  перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • впорядкування значних територій, використання яких законодавчо обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму господарювання (санітарно-захисні та охоронні зони підприємств промисловості, транспорту та зв’язку, об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення, водосховище та інші водойми, водозабори);
 • ефективного використання території с. Юр’ївка.

4. Напрямки діяльності Програми

 • топографо-геодезичне забезпечення;
 • розробка містобудівної документації;
 • розробка землевпорядної документації;
 • вирішення оперативних завдань.

Термін реалізації Програми

2 (два) роки при наявності фінансування.

5. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті сільської ради на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

Перелік заходів і завдань щодо виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, зазначені у додатку №2.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Замовник Програми – Юр’ївська сільська рада, який також здійснює загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та звітує щодо її реалізації.

7. Очікувані результати виконання Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів, шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури с.Юр’ївка, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку території, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку села на 2016 рік

Загальні положення

Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Юр’ївка на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на період 2016 року.

У програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики Юр’ївської сільської ради на 2016 рік, спрямовані на розвиток села – виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Юр’ївка.

Заходи програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Юр’ївка.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Юр’ївської сільської ради за поданням сільського голови або відповідальних депутатських комісій.

В селі Юр’ївка функціонує один дитячий садок «Садко» та школа КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ст.», один будинок культури.

На території села станом на 01.01.2016 року мешкає 686 чол., з них 40% працездатного населення, площа території сільської ради складає 7457 га., протяжність доріг – 11,7 км., з них 50% з твердим покриттям.

Опис програми

Мета програми.
Метою Програми є створення на належному рівні необхідних умов для вирішення найбільш вагомих проблем життя і праці, а також покращення умов перебування дітей у закладах освіти.

Основні завдання та заходи:

 • придбання предметів та матеріалів для ДНЗ «Садко»;
 • виконання програми ЄС ПРО ООН «Покращення умов учбового процесу. Капітальний ремонт, заміна дверних та віконних блоків у КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ступенів» Приморського району Запорізької області»;
 • придбання печі булер’ян, для опалення сільського Будинка культури.

Очікуванні результати

Покращення та підвищення благоустрою ДНЗ «Садко» та школи КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ст.» та сільського Будинка культури.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок вільних коштів сільського бюджету.

Найменування заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Сума, гривень

Придбання предметів та матеріалів для ДНЗ «Садко»

Протягом року Вільні залишки коштів бюджету розвитку на 01.01.2016 року 40 000

Послуги з будівельних робіт та проведення ремонту

Протягом року Вільні залишки коштів бюджету розвитку на 01.01.2016 року

5 000

Виконання програми ЄС ПРО ООН

Березень-червень

Вільні залишки коштів бюджету розвитку на 01.01.2016 року

69 200

Придбання печі булер’ян, для опалення сільського Будинка культури

 Серпень  Вільні залишки коштів бюджету розвитку на 01.01.2016 року 30 000

Цільова програма “Перевезення учнів”

І. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві».

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на освіту.

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме проведенню реорганізації загальноосвітніх закладів, подальшому удосконаленню їх мережі відповідно до потреб населення, допоможе сформувати мережу закладів освіти у сільській місцевості згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» та від 16.01.03 № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус».

ІІ. Стан організації підвозу учнів до шкіл сільської місцевості

Станом на 1 січня 2016 року в селі налічується 15 дітей і 4 дорослих які проживають за межею пішохідної доступності регулярного підвозу школи.

ІІІ. Опис програми

1.1 Мета програми
Реалізація Указу Президента України від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» в частині організації підвозу учнів на навчання
Забезпечення функціонування раціональної мережі загальноосвітніх навчально-виховних закладів у сільській місцевості та приведення її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей регіону (у межах чинного законодавства).
Спрямування зусиль на підвищення якості знань учнів.
Ефективне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників у школах сільської місцевості.

1.2. Зміст програми
Підвоз учнів та педагогічних працівників Юр’ївської БЗОШ по транспортному маршруту «Юр’ївка – Богородицьке – Юр’ївка» транспортним засобом марки автобус пасажирський А0752.

1.3. Виконавці проекту і етапи його реалізації
Виконавці проекту: Юр’ївська сільрада
Кошти формуються за рахунок районного та місцевих бюджетів.
Юр’ївська сільська рада призводить оплату заробітної плати водія, закупівля диз. Палива та автозапчастин. Відповідальним за реалізацію програми є Юр’ївська сільська рада.

ІV. Очікуванні наслідки від реалізації проекту

Реалізація проекту дозволить виконати вимоги законодавства про освіту щодо охоплення всіх дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою, удосконалити форми і зміст навчального процесу, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні, з урахуванням сучасних освітніх вимог. Серед них – диференціація та індивідуалізація навчання, організація систематичного і якісного контролю за навчальними досягненнями учнів, поліпшення якості знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей освітянської галузі.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Предмети і матеріали

Сільський голова Протягом року

25 000

Послуги

Сільський голова

Протягом року

4 000

Всього:

29 000

Цільова соціальна програма “Турбота” на 2016 рік

Загальні положення

Цільова соціальна Програма “Турбота” на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України №1766-111 від 01.06.2000року “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Закону України № 488/95-ВР від 22.12.1995 року “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого” інших законодавчих актів та нормативних документів.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам села.

Одноразова допомога надається громадянам, які тимчасово знаходяться в скрутному становищі, але в першу чергу інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, ветеранам війни та праці, пенсіонерам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки.

Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги. Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини.

Мета та основні завдання

Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем.

Основні завдання Програми:

 • забезпечення соціального захисту найменш соціально-захищених категорій громадян;
 • надання одноразової допомоги громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;
 • допомога в вирішенні невідкладних та болючих проблем окремих категорій найменш соціально-захищених категорій громадян.

Порядок виконання програми

Одноразова допомога надається за рішенням прийнятим виконкомом сільської ради.
Одноразова допомога призначається згідно з розпорядженням голови сільської ради.

Проект розпорядження про надання одноразової допомоги готує виконком сільської ради на підставі наданого пакету документів, в який входить:

 • заява громадянина на ім’я сільського голови, з його обов’язковою резолюцією;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, виданого виконавчим комітетом сільської ради, з обов’язковим зазначенням складу сім’ї та отриманих доходів у поточному році;
 • копія ідентифікаційного номеру.

Фінансування

Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, встановлених рішенням сільської ради “Про сільський бюджет на 2016 рік”.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист найменш захищених категорій громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

Основні заходи щодо виконання програми

З метою виконання Програми в 2016 році планується здійснити такі заходи:

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Надання одноразової допомоги наймеш захищеним категоріям громадян, які опинилися в скрутному становищі.

Сільський голова. Головний бухгалтер. Протягом року

3000

Надання допомоги воїнам-учасникам АТО

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

5000

Надання допомоги на поховання безрідних громадян особами, які зобов’язалися поховати померлого.

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

3000

Всього:

11000

Програма розвитку культури, духовності, проведення сільських та державних свят на території Юр’ївської сільської ради

Загальні положення.

Програма розвитку культури, духовності, проведення сільських та державних свят в с. Юр’ївка розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів. Реалізація державної політики у сфері розвитку патріотизму та духовності, збереження національних і культурних традицій потребує більш відповідального ставлення до розвитку галузі культури на території села.

Недостатнім є обсяги фінансування діяльності колективу сільського будинку культури та сільської бібліотеки у культурно-просвітницькій діяльності, участі у районних конкурсах художньої самодіяльності, відзначенні сільських та державних свят.

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток культури.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

 • забезпечити участь самодіяльного художнього колективу села Юр’ївка у конкурсах художньої самодіяльності;
 • створити можливість фінансування відзначення сільських та державних свят;
 • поповнити бібліотечний фонд сільської бібліотеки періодичними виданнями Фінансове забезпечення виконання Програми.

Програма виконується за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, затверджених у складі сільського бюджету на 2016 рік, а також позабюджетних джерел, включаючи власні кошти громадян.

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

 • збереження національних та культурних традицій;
 • збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби культури для проведення активного дозвілля;
 • гідну участь сільської художньої самодіяльності у районних конкурсах, що сприятиме підвищенню авторитету села в районному ресурсі та затвердженню патріотичних почуттів у громадян.

Основні заходи щодо напрямків виконання Програми.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та ТМЦ для СБК

Сільський голова Протягом року

1000

Проведення сільських та державних свят

Виконавчий комітет, директор СБК

Протягом року

9000

Всього:

10000

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік

Загальні положення.

Програма розвитку фізичної культури та спорту в с. Юр’ївка розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів. Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в селі позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в селі. Зокрема, збережена система проведення спортивних заходів щодо змагань та активного відпочинку.

Проте досягнутий рівень розвитку культури і спорту в селі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж всього життя, поліпшення стану здоров’я та профілактика захворювань.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я у дітей та підлітків. Як і раніше значна кількість з поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я.

Недостатнім є обсяги фінансування підготовки учнів та жителів села до участі в спортивних заходах. Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту, відсутності спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

 • забезпечити об’єднання зусиль з розвитку фізичної культури і спорту села зацікавлених громадян та приватних організацій;
 • сформувати у населення тенденції щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 • удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
 • удосконалити систему дитячо-юнацького спорту.

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Програма виконується за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, затверджених у складі сільського бюджету на 2016 рік, а також позабюджетних джерел, включаючи власні кошти громадян.

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

 • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення;
 • збільшити кількість населення, яке регулярно використовує засоби культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім серед молоді;
 • удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в районних та обласних змаганнях, що сприятиме підвищенню авторитету села в районному ресурсі та затвердженню патріотичних почуттів у громадян;
 • створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту.
 • Забезпечення участі сільської молоді в районних та обласних спортивних змаганнях та районного огляду – конкурсу “Краще спортивне село”.

Основні заходи щодо напрямків виконання Програми.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.
Фізичне виховання у закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти.

1. Здійснювати забезпечення закладів освіти спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
2. Проводити змагання серед учнівської молоді.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
3. Створити організаційні та фінансові умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді в обсязі не менше 5-6 годин, зокрема шляхом організації гурткової та позаурочної роботи.
Керівництво КЗ «Юр’ївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»
4.Здійснювати забезпечення сільської футбольної команди спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням.
Юр’ївська сільська рада.

Спорт для всіх у місцях масового відпочинку населення, охоплення населення масовим спортом.

1. Сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних осіб, клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги у місцях масового відпочинку населення.
Виконком сільської ради
2. Забезпечити проведення різноманітних фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів
Виконком сільської ради
3. Створити умови для підвищення фізичної підготовки призовної молоді для проходження строкової служби у Збройних силах України.
Виконком сільської ради.

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для поїздки на  змагання

Сільський голова Протягом року

7000

Внесок за участь в змаганнях

Сільський голова

Протягом року

3000

Придбання інвентарю для участі в спортивних змаганнях для сільської футбольної команди: гетри, прапори, манишки, прапори судейські, свисток, м’ячі футбольний.

Сільський голова

Протягом року

6000

Всього:

16000

Цільова програма “Благоустрій села” на 2016 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цільова соціальна програма “Благоустрій села” на 2016 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування”, ЗУ “Про благоустрій населених пунктів”
Програма спрямована на забезпечення необхідних умов життя для мешканців сіл Юр’ївської сільської ради.

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Метою Програми є покращення благоустрою сіл Юр’ївської сільської ради.
Основні завдання:

 • Підсипка доріг по вул. Гагаріна та Ювілейна
 • Оплата електроенергії за вуличне освітлювання
 • Проведення робіт з освітлення вулиць Комарова, Миру, Ювілейна та Червоноармійська.
 • Озеленення населеного пункту
 • Створення зони відпочинку для населення
 • Проведення робіт по ліквідації звалищ сміття та викошування трави на території сільських кладовищ.
 • Догляд за зеленими насадженнями, ремонт та благоустрій пам’ятників

III. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ПРОГРАМІ.

Благоустрій населених пунктів сільради проводиться рішенням сільського голови, шляхом оформлення договору підряду з виконавцем робіт на підставі акту виконаних робіт затвердженого ревізійною комісією сільради.
Оплата за виконану роботу проводиться на підставі акту виконаних робіт.
Бухгалтерія сільради перераховує зазначену в розпорядженні голови суму коштів виконавцю робіт на його розрахунковий рахунок.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів здійснювати за рахунок коштів сільського та районного бюджетів, а також інших джерел передбачених Законом України “Про благоустрій населених пунктів”.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу забезпечити необхідні умови життя для мешканців територіальної громади села Юр’ївка.

VI. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

З метою виконання Програми в 2016 році, планується здійснити такі заходи:

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Сума коштів

Підсипка доріг по вул. Гагаріна та Ювілейна

Сільський голова

Травень-липень

150000,00

Електроенергія на освітлювання вулиць

Сільський голова

Протягом року

30000,00

Проведення робіт з освітлення вулиць Комарова, Миру, Ювілейна та Червоноармійська

Сільський голова

Протягом року

70000,00

Озеленення населеного пункту

Сільський голова

Березень-квітень, жовтень-листопад

20000,00

Створення зони відпочинку для населення

Сільський голова

Протягом року

25000,00

Проведення робіт по ліквідації звалищ сміття та викошування трави на території сільських кладовищ.

Сільський голова

Протягом року

2000,00

Придбання засобів та матеріалів для  догляду за зеленими насадженнями, вибілювання дерев, догляду за пам’ятниками.

Сільський голова

Протягом року

10000,00

Всього:

   

307000, 00